Våre priser

PRISER

 • KJØRETIME 45 min
  850,-
  Vi anbefaler doble kjøretimer istedet for enkle. Det er også viktig å øve i normal trafikk, slik at du finner tid til å kjøre også på dagtid.
 • KJØRETIME 60min
  1.130,-
 • KJØRETIME 45 min
  1.010,-
  Etter klokken 16:00 (45 min)
 • KJØRETIME 60min
  1.330,-
  Etter klokken 16:00 (45 min)
 • TRINNVURDERING trinn 2
  910,-
  (45 min) Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå
 • TRINNVURDERING trinn 3
  1213,-
  (60 min) Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå
 • 4.1.1 Sikkerhetskurs på vei del 1 - Teori
  1.610,-
  Bilkjøringens risiko (90min)

  Innledende teori – Avtales med lærer

 • 4.1.2 Sikkerhetskurs på vei del 2
  4.150,-
  Kjøring i landeveismiljø (225min)

  Avtales med lærer

 • 4.1.3 Sikkerhetkurs på vei del 3
  3.100,-
  Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min)

  Avtales med lærer

 • 4.1.4 Sikkerhetskurs på vei del 4 - Teori
  1.610,-
  Refleksjon og oppsummering (90 min)

  Avtales med lærer

 • Førerprøve
  4.400,-
  (135 min) Leie av godkjent skolebil til førerprøve, inkludert en oppvarmingstime på 45 minutter. I tillegg betaler du gebyrer på trafikkstasjonen.
 • Kjøretime til/fra sikkerhetskurs bane
  680,-
 • 680,-

INFORMASJON OM PRISER

Og annet

 • ANNET
 • BANELEIE NAF
  1.400,-
 • TABSGo Undervisningsmateriell og filmer
  600,-
  TABSgo er enkle og pedagogiske videoer knyttet til elevkortet og opplæringen på trinn 2, 3 og 4 for klasse B

Priser er inkludert bompengeavgifter.

Utgifter til statens vegvesen ved førerprøve er ikke inkludert.
Priser oppkjøring
Trafikkstasjonen: 1190,- På nett: 1150,-
Utstedelse av førerkort – Trafikkstasjonen: 210,- På nett: 90,-

BETINGELSER

AVBESTILLING – OPPLÆRING
Dersom du er forhindret i å møte til avtalt time er det viktig at du sier ifra i god tid. Avtalt kjøretimetime må avbestilles senest kl 12 virkedagen før timen skal gjennomføres.
Obligatorisk opplæring, (sikkerhetskurs bane) trinn 3 og trinn 4 må avbestilles kl 12, 3 virkedager før opplæring skal gjennomføres.
Blir avtalt time avbestilt etter fristen, blir time belastet i sin helhet. Hvis avbestillingen må gjøres grunnet sykdom, og at dette kan dokumenteres i form av legeattest, vil ikke elev bli belastet for timen. Hvis skolen må avlyse time, skal vi gjøre det i så god tid som mulig.
Varighet på en undervisningstime er 45 min.